Företagsbyrån i Ale

Vår affärside ...

är att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster, företagsekonomisk rådgivning samt skatterådgivning åt mindre och medelstora företag. Ett personligt och långsiktigt sammarbete är av högsta prioritet. Allt detta för att du ska kunna koncentrera dig på dina uppgifter inom ditt företag. Vi erbjuder dig mest möjliga hjälp med allt vad ekonomisk administration innebär. För att nämna en del:

Många företag har upptäckt fördelarna med att out-sourca ekonomiavdelningen. De har kommit på att detta är ett mycket bra förfarande. Istället för att ha en anställd som sköter redovisningen kommer redovisningsbyrån in och tar över hela ekonomifunktionen. Företaget betalar bara för de utförda timmarna. Redovisningskonsulten är alltid uppdaterad kring de aktuella skattereglerna och redovisningsprinciperna. Vi sköter då ekonomiavdelningen hos er eller på vårt kontor.

Våra kunder är mindre företag inom Göteborgsregionen. Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Vi sitter i lättillgängliga och trevliga lokaler i Älvängen.